سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

  شرایط دریافت کارتخوان

شرایط دریافت شامل خرید ویا اجاره دستگاه های کارتخوان برای دست فروشان گرامی ،رانندگان اتوبوس وتاکسی ،میوه فروشان وانتی و....به این شرح است:

کپی کارت ملی
کپی شناسنامه
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه منزل
کپی دفترچه حساب بانکی
تکمیل فرم مربوطه
تکمیل فرم استشهاد محلی
کپی قبض برق،آب، گاز یا تلفن

اشتراک گذاری :